logo

Audit

Naše společnost provádí audit u několika desítek společností především z okresů Louny, Most, Chomutov, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem, Mladá Boleslav, Praha, Karlovy Vary, Plzeň a Rakovník. Audit je prováděn jak pro společnosti s povinným auditem tak i pro společnosti menší, pro příspěvkové organizace, obce a sportovní oddíly.

Od roku 2005 je audit prováděn dle mezinárodních auditorských standardů.

Oblasti působnosti klientů:

  • stavebnictví
  • průmysl
  • obchod
  • služby
  • zemědělství
  • obce
  • nadace
  • příspěvkové organizace

Průběžný audit

Naše klienty navštěvujeme několikrát v průběhu roku, kdy při průběžném auditu řešíme i aktuelní problémy klienta. Z každého průběžného auditu je sepsána zpráva o výsledcích prověrky.

Metodické pokyny

Koncem účetního období zpracováváme metodický pokyn auditora k roční účetní závěrce. V přílohách potom přibližujeme aktuální změny v daních a účetnictví následujícího období a upozorňujeme na často se opakující chyby, které by mohly mít negativní dopad při kontrole FÚ.

Stanovisko auditora

Tuto službu poskytujeme klientům, kteří z různých důvodů potřebují získat stanovisko auditora jako např. ke splacení základního kapitálu, k problémům vyplývajícím z daňové kontroly apod.

Konsolidace účetní závěrky

Jsme připraveni provést jak zpracování konsolidované účetní závěrky, tak také její audit.

Ověřovací zakázky

Provádíme např. ověření plnění smluvních podmínek - granty, dotace, atd.

Provedli jsme několik ověření správnosti čerpání dotací jak z národních zdrojů, tak i z evropských fondů.

Jazykové znalosti

slovem i písmem: angličtina, španělština

slovem: ruština