logo

Ekonomické poradenství

Tato oblast našich služeb zahrnuje:

  • poradenství při zakládání, fúzích, změně právní formy, rozdělování nebo případně likvidaci společnosti
    • - úspěšně jsme spolupracovali na několika fúzích, kdy jsme zákazníkům zpracovali projekt fúze a připravili další podklady pro úspěšné završení fúze
  • zpracování podnikatelských záměrů včetně ekonomických propočtů
    • - včetně propočtů pro žádosti o bankovní úvěry
  • rozbory hospodaření
  • spolupráci při zpracování strategie podniku
  • studie proveditelnosti (Feasibility Study)
  • Due diligence - náš kvalifikovaný kolektiv je schopen zvládnout i tuto náročnou předinvestiční prověrku.